Tin tức




Học cao đẳng Y Dược ở đâu tại Hà Nội?

Cập nhật ngày 23/08/2019

Bài viết dưới đây EDUWORK đưa ra một số gợi ý để các em có thêm các căn cứ xác thực để đưa ra quyết định đúng đắn nhất "Học cao đẳng Y Dược ở đâu tốt nhất tại Hà Nội năm 2019?"






Điểm chuẩn của trường Đại học Ngoại thương cao nhất là 26,04 điểm

Cập nhật ngày 10/08/2019

Nhóm ngành Kinh doanh quốc tế và Quản trị kinh doanh quốc tế (NTH02) là 26,25.

Nhóm ngành Tài chính – Ngân hàng và Kế toán (NTH03) là 25,75

Nhóm ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh của Cơ sở II-TP. Hồ Chí Minh (NTS01) có điểm trúng tuyển tổ hợp A00 cao nhất tương ứng là 26,4;

Nhóm ngành Tài chính – Ngân hàng và Kế toán (NTS02) là 25,9.