Tin tức
Bộ GD-ĐT thông tin chính thức về tổ hợp môn thi và điểm sàn

Cập nhật ngày 25/03/2018

Theo Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, nếu trường xác định những tổ hợp môn thi không liên quan thì trường sẽ bị bất lợi nhiều hơn, mất nhiều hơn được.

Trước hết là dư luận xã hội nghi ngờ chính sách chất lượng của trường và khối, ngành trường đang đào tạo.


Tuyển sinh 2018: Những lưu ý đối với thí sinh xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển

Cập nhật ngày 23/03/2018

Theo văn bản hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhóm thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển cần lưu ý mốc thời gian đăng ký xét tuyển cùng một số quy định quan trọng. 
Giảm tối đa nhân viên hành chính để ưu tiên biên chế cho giáo viên

Cập nhật ngày 13/03/2018

UBND tỉnh Hải Dương ban hành kế hoạch rà soát, sắp xếp số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục công lập nhằm thống nhất thực hiện việc rà soát sắp xếp, bố trí lại đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục công lập đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả.