Tin tức







Cảnh báo sự trở lại của các lò luyện thi

Cập nhật ngày 03/04/2018

Nắm được nhu cầu cao của người học, nhiều hình thức ôn luyện được mở ra đón học sinh. Khá nhiều giáo viên bậc trung học phổ thông đã liên kết với một số trung tâm bồi dưỡng kiến thức trong địa bàn.






Xây dựng nhà trường trên niềm tin yêu

Cập nhật ngày 28/03/2018

Tôn trọng thầy cô giáo, thương yêu học trò là điều cần phải được duy trì dù ở bất cứ nơi đâu, bất cứ xã hội nào. Ở đâu không có tình thương yêu con người, ở đó không có trường học!