Tin tuyển sinh
Ngành hành chính văn thư là gì ?

Cập nhật ngày 03/01/2018

Học ngành này, sinh viên có thể làm thư ký văn phòng, trợ lý hành chính cho các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức trong ngành, các Trung tâm lưu trữ quốc gia; lưu trữ của ngành và cơ quan lưu trữ các địa phương

Khi chất lượng đào tạo trở thành mệnh lệnh với các trường

Cập nhật ngày 29/11/2017

Vài năm trở lại đây, khi cam kết chất lượng đầu ra của các trường ĐH được đẩy mạnh thì số lượng sinh viên bị cảnh cáo học vụ, thậm chí bị dừng học tại các trường tăng dần đều qua mỗi năm. Theo các chuyên gia giáo dục, để hạn chế tình trạng này, bên cạnh việc các trường ĐH cần nêu cao trách nhiệm với sinh viên thì giáo dục phổ thông cũng cần làm tốt hơn công tác hướng nghiệp, hướng trường.