TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

Thông qua dự án thành lập Đại học Thủ đô Hà Nội

Cập nhật ngày 08/07/2017

UBND TP Hà Nội đã thông qua Dự án thành lập trường Đại học Thủ đô Hà Nội và phê duyệt địa điểm quy hoạch xây dựng trường tại xã Mai Lâm, Dục Tú (huyện Đông Anh) với diện tích hơn 20 ha, vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại địa điểm mới là hơn 1.000 tỷ