TUYỂN SINH LIÊN THÔNG


Tuyển sinh liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng ngành Dược, Điều dưỡng

Cập nhật ngày 11/12/2017

Tuyển sinh liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng ngành Dược, Điều dưỡng hệ chính quy

- Căn cứ Thông tư số 08/2015/TT- BGDĐT ngày 21/4/2015 của Bộ GD&ĐT về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 của Bộ GD&ĐT;


Liên thông sư phạm mầm non

Cập nhật ngày 11/12/2017

Liên thông sư phạm mầm non – Trường Đại học Vinh thông báo tuyển sinh chương trình liên thông sư phạm mầm non,sư phạm tiểu học từ Trung cấp và Cao đẳng lên Đại học đợt 2 năm 2016 tại Tp. Hồ Chí Minh.
Một chương trình học linh động và phù hợp và với những giáo viên Mầm non, Tiểu học muốn nâng cao văn bằng để tăng bậc lương, chức vụ.


Liên thông sư phạm tiểu học

Cập nhật ngày 22/12/2016

Liên thông sư phạm mầm non – Trường Đại học Vinh thông báo tuyển sinh chương trình liên thông sư phạm mầm non,sư phạm tiểu học từ Trung cấp và Cao đẳng lên Đại học đợt 2 năm 2016 tại Tp. Hồ Chí Minh.
Một chương trình học linh động và phù hợp và với những giáo viên Mầm non, Tiểu học muốn nâng cao văn bằng để tăng bậc lương, chức vụ.