TUYỂN SINH LIÊN THÔNGHồ sơ tuyển sinh liên thông Cao đẳng mầm non như thế nào?

Cập nhật ngày 27/11/2019

Liên thông Cao Đẳng Sư Phạm Mầm Non Chính Quy Còn ít chỉ tiêu ra trường sớm T8/2020 học xong. Lớp học vào ngày cuối tuần, chủ nhật nên đảm bảo vừa có thể đi học, và đi làm, Tạo điều kiện tốt nhất cho học viên đang có con nhỏ, nhà ở xa, đi làm, theo học tại Trường


Tại sao cần học Cao Đẳng Sư Phạm Mầm Non

Cập nhật ngày 23/11/2019

Nghề sư phạm mầm non luôn được coi trọng và được tôn vinh,đây là ngành xây dựng nền móng cho những tương lai đất nước, người thầy và  người cô có có ảnh hưởng lớn đến quá trình phát triển khả năng tâm lý học sinh.

Ngành sư phạm Mầm non ngày lại càng được đáng được tôn vinh hơn nhiều lần. Thực sự có quá nhiều điều kiện rất thuận lợi cho chúng ta và quyết định theo học ở Sư phạm mầm non

Vì nhu cầu nguồn nhân lực và cũng như tầm quan trọng của ngành sư phạm mầm non mà công tác giáo dục mầm non của tương lai của đất nước ngành này đang là một trong những ngành được  nhà nước coi trọng đầu tư cả về vật chất lẫn tinh thần nhằm nâng cao điểm chất lượng giáo viên, và cũng như đảm bảo cơ sở vật chất sẽ luôn được nâng cấp để đáp ứng các nhu cầu học tập và giảng dạy của giáo viên.
Tuyển sinh liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng ngành Dược, Điều dưỡng

Cập nhật ngày 11/12/2017

Tuyển sinh liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng ngành Dược, Điều dưỡng hệ chính quy

- Căn cứ Thông tư số 08/2015/TT- BGDĐT ngày 21/4/2015 của Bộ GD&ĐT về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 của Bộ GD&ĐT;